EnglishWerken bij AdResults
 

 
 

Gzip compressie houdt in dat de website gecomprimeerd wordt. Er worden vanaf de server kleinere bestanden naar de browser van de bezoeker gestuurd, zodat de website sneller geladen wordt. De site speed verbetert hierdoor. Gzip compression kan op meerdere manieren geïmplementeerd worden, de beste manier is het gebruiken van mod_deflate of mod_gzip.

Let op: door Gzip te activeren neemt de load op de server toe (het CPU gebruik wordt hoger), maar de winst is in bijna alle gevallen groter dan de toename van het CPU gebruik. Gzip compressie bespaart namelijk dataverkeer (er worden immers kleinere pagina’s gedownload), Gzip compression zorgt ervoor dat pagina’s sneller geladen worden (met name op apparaten met een langzame internetverbinding) en de server heeft minder openstaande connecties (aangezien pagina’s sneller gedownload worden door gebruikers).

The Gzip compression test geeft aan of een pagina gecomprimeerd wordt aangeboden aan de browser. Tevens geeft de test aan hoeveel de paginagrootte zou zijn zonder compressie én met compressie ingeschakeld. Tevens is ook zichtbaar hoeveel procent bespaard is qua paginagrootte.