EnglishVacatures 14

Indien je de voorgaande stappen hebt doorlopen, werkt het script op je website. Je dient nu nog aan te geven wanneer welke cookies geplaatst mogen worden, dit dient afgestemd te worden met de levels (1, 2 of 3) die je in het configuratiebestand uit stap 2 hebt gedefinieerd. In deze laatste stap zal uitgelegd worden hoe je ervoor kunt zorgen dat cookies alleen worden geplaatst wanneer de bezoeker cookies accepteert. Zoek hiervoor alle elementen van je website op die cookies plaatsen. Het gaat daarbij niet alleen om bijvoorbeeld Google Analytics, maar ook social media buttons (Facebook, Twitter, etc.) en een evetueel kaartje van Google Maps op uw contactpagina.

4.1 Implementatie met PHP

$cookie_tool->get_level()
Met bovenstaande haal je het level op dat de bezoeker heeft geaccepteerd. Vervolgens kun je met deze waarde bepaalde cookies wel of niet plaatsen. Hieronder enkele voorbeelden:
if($cookie_tool->get_level() == 1) {
// Code als level 1 is geaccepteerd
}

  • Level 1 is geaccepteerd. Je mag dus alle cookies plaatsen.

if($cookie_tool->get_level() > 0 && $cookie_tool->get_level() < 3) {
// Code als level 2 is geaccepteerd
}

  • Level 2 is geaccepteerd. Je kunt dus cookies plaatsen die overeenkomen met level 2 en 3.

if($cookie_tool->get_level() == 3) {
// Code als level 3 is geaccepteerd
}

  • Level 3 is geaccepteerd. Je mag alleen noodzakelijke cookies plaatsen. Deze mag je ook direct al plaatsen, zonder acceptatie van de bezoeker.

<?php if($cookie_tool->get_level() > 0 && $cookie_tool->get_level() < 3) { ?>
< script type="text/javascript">// < ![CDATA[

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXX-XX’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
// ]]>
<?php } ?>

  • Bovenstaande is een voorbeeld van de implementatie voor Google Analytics.
  • Omdat Google Analytics alleen mag werken bij level 1 of 2, wordt dat eerst gecontroleerd. Is dat juist, dan wordt het JavaScript uitgevoerd.

4.2 Implementatie met JavaScript

cookie_tool_level
Bovenstaande variabele bevat het level van de bezoeker. Vervolgens kun je met deze waarde bepaalde cookies wel of niet plaatsen. Hieronder enkele voorbeelden:
if(cookie_tool_level == 1) {
// Code als level 1 is geaccepteerd
}

  • Level 1 is geaccepteerd. Je mag dus alle cookies plaatsen.

if(cookie_tool_level > 0 && cookie_tool_level < 3) {
// Code als level 2 is geaccepteerd
}

  • Level 2 is geaccepteerd. Je kunt dus cookies plaatsen die overeenkomen met level 2 en 3.

if(cookie_tool_level == 3) {
// Code als level 3 is geaccepteerd
}

  • Level 3 is geaccepteerd. Je kunt dus noodzakelijke cookies plaatsen. Maar deze mag je ook direct al plaatsen, zonder acceptatie van de bezoeker.

4.3 Linken naar instellingen pop-up

Wanneer de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd, zal de pop-up niet meer zichtbaar zijn. Je kunt bezoekers de mogelijkheid geven de cookie instellingen aan te passen. Je kunt heel eenvoudig linken naar de instellingen pop-up door in je link “cookie_tool_config” als ID mee te geven. Je kunt deze code opnemen om een link te maken naar de instellingen:
Cookie instellingen