EnglishWerken bij AdResults

De internal link checker tool maakt het mogelijk om het aantal links op één pagina zichtbaar te maken. Deze tool analyseert de structuur van een pagina en toont het totale aantal links, uitgesplitst naar interne links (binnen de site) en externe linkverwijzingen (naar externe sites). De interne links worden opgesplitst naar relatieve URL’s (verwijzingen in de broncode die niet de domeinnaam bevatten) en abolute URL’s (volledige verwijzingen, inclusief de domeinnaam). Deze tool kan gebruikt worden om de (interne) linkstructuur voor SEO te verbeteren.