EnglishWerken bij AdResults

Waar kun je de heading tag checker voor gebruiken?

Een website kan gezien worden als een boek, waarbij bijvoorbeeld de sitemap de inhoudsopgave is. Een boek bestaat uit hoofdstukken (binnen de website zijn dit de pagina’s) en de hoofdstukken bestaan uit paragrafen en subparagrafen. Voor een duidelijke structuur in een pagina is het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van koppen. Deze koppen worden ook wel heading tags genoemd en zijn in de broncode zichtbaar met de HTML code <h1> t/m <h6>. Het is belangrijk dat de koppen altijd opeenvolgend gebruikt worden. Dit houdt in dat als een subkop <h3> gebruikt wordt, dat <h1> en <h2> ook gebruikt worden.

Met de heading tag checker kun je per pagina zien welke heading tags gebruikt zijn en welke invulling deze heeft gekregen. Tevens wordt de paginatitel ook vermeld. Zorg ervoor dat er altijd relevante heading tags gebruikt worden die pagina specifiek zijn én dat deze opeenvolgend gebruikt worden.