EnglishWerken bij AdResults

  
Het resultaat verschijnt hier.

 

 

 

Google hanteert een strikt beleid met betrekking tot adverteren in Google Adwords met betrekking tot gezondheidszorg en geneesmiddelen.
Het kan voorkomen dat advertenties afgekeurd worden doordat geadverteerd wordt op geneesmiddelen waarop adverteren niet is toegestaan.
In het ergste geval wordt een account afgekeurd met alle gevolgen van dien.
AdResults heeft daarom, op basis van de (niet volledige) lijsten die Google ter beschikking heeft gesteld een tool gebouwd.
Deze tool checkt één pagina op woorden die voorkomen in de lijst met geneesmiddelen op recept of in de lijst met niet-goedgekeurde farmaceutische producten en supplementen.
Let op: Google geeft zelf al aan dat deze lijsten niet volledig zijn.
Indien één van de verboden woorden niet gevonden wordt, betekent niet dat Google de advertenties en uw account niet af kan keuren.
Deze tool is alleen ter indicatie en checkt op de door ons beschikbare data.
AdResults kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de getoonde resultaten van deze tool.

Bij het uitvoeren van de check zijn er 3 mogelijke methoden om te checken. De eerste methode is om op volledige woorden te checken: het gaat dan om losstaande woorden binnen de pagina die gecheckt wordt.
Dit betekent dat voor en achter het woord een spatie staat. Aangezien een woord aan het eind van een zin kan staan, kan het woord voorzien zijn van leestekens.
Om ook de woorden mee te nemen in de output die in de tekst staan én waarbij het woord voorzien is van leestekens (voor of achter het woord), dient gekozen te worden voor “check volledige woorden en negeer leestekens”.
Tot slot is er nog de grondige scanmethode (deze duurt langer om te laden), waarbij gecheckt wordt in de broncode op de gehele content en waarbij ook delen van woorden gecheckt worden op overeenkomsten.
Indien een verboden woord onderdeel is van een langer woord, dan wordt ook dit meegenomen in de output.