Video rich snippets generator

Tools

Video rich snippets generator

Rich snippets zijn een belangrijke toevoeging voor SEO. Rich snippets kunnen gezien worden als onzichtbare labels in de broncode. Deze labels zorgen ervoor dat pagina’s voor zoekmachines beter leesbaar worden. Er zijn verschillende soorten rich snippets (bijvoorbeeld rich snippets voor reviews, bij de breadcrumb, bij producten in een webshop, etc.). Tevens is het mogelijk om video’s te voorzien van rich snippets. Het kan daarbij gaan om video’s die zelf gehost zijn, maar ook om video’s die te vinden zijn op Youtube.com of bij Vimeo. Bij het ophalen van de code bij Youtube voor het integreren van een video binnen een site, wordt geen rekening gehouden met de video rich snippets. Door rich snippets bij video’s toe te voegen, kan Google de thumbnail van een video tonen bij het organische resultaat. Dit komt er als volgt uit te zien:

video rich snippets voorbeeld

Met behulp van onderstaande tool, kan de URL van een Youtube of Vimeo video ingevuld worden. De tool genereert de volledige code, inclusief de rich snippets. De video rich snippets worden opgebouwd op basis van de vereisten volgens Schema.org. Het is ook mogelijk om de video rich snippets te implementeren middels andere methoden (zoals middels de Facebook Share-indeling of RDFa indeling), deze tool maakt alleen gebruik van de opbouw volgens Schema.org.


Options

 


Een preview verschijnt hier.

Wilt u een afspraak maken?
	


phpinfo()
PHP logo

PHP Version 7.0.27

System Linux ip-server-02.inpoint.nl 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jul 4 15:04:05 UTC 2017 x86_64
Build Date Jan 2 2018 11:08:48
Server API FPM/FastCGI
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/opt/remi/php70
Loaded Configuration File /etc/opt/remi/php70/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/opt/remi/php70/php.d
Additional .ini files parsed /etc/opt/remi/php70/php.d/05-timezone.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/10-opcache.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-bcmath.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-bz2.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-calendar.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-ctype.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-curl.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-dba.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-dom.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-exif.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-ftp.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-gd.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-gettext.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-gmp.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-iconv.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-imap.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-intl.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-json.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-ldap.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-mbstring.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-mcrypt.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-mysqlnd.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-odbc.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-pdo.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-pgsql.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-phar.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-posix.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-pspell.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-shmop.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-simplexml.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-soap.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-sockets.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-sysvmsg.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-sysvsem.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-sysvshm.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-tidy.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-xml.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/20-xsl.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-mysqli.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-pdo_mysql.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-pdo_odbc.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-pdo_pgsql.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-wddx.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-xmlreader.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/30-xmlrpc.ini, /etc/opt/remi/php70/php.d/40-zip.ini
PHP API 20151012
PHP Extension 20151012
Zend Extension 320151012
Zend Extension Build API320151012,NTS
PHP Extension Build API20151012,NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Signal Handling disabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support provided by mbstring
IPv6 Support enabled
DTrace Support available, disabled
Registered PHP Streamshttps, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar, zip
Registered Stream Socket Transportstcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filterszlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.27, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Configuration

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

php-fpm active
DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.error_headerno valueno value
fastcgi.logging11
fpm.configno valueno value

Core

PHP Version 7.0.27
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsno valueno value
display_errorsOffOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_log/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/logs/php/adresults.nl-php7-error.log/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/logs/php/adresults.nl-php7-error.log
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting024567
exit_on_timeoutOffOff
expose_phpOffOff
extension_dir/opt/remi/php70/root/usr/lib64/php/modules/opt/remi/php70/root/usr/lib64/php/modules
file_uploadsOnOn
highlight.comment#FF8000#FF8000
highlight.default#0000BB#0000BB
highlight.html#000000#000000
highlight.keyword#007700#007700
highlight.string#DD0000#DD0000
html_errorsOnOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/opt/remi/php70/root/usr/share/pear:/opt/remi/php70/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php.:/opt/remi/php70/root/usr/share/pear:/opt/remi/php70/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOnOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time600600
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars40004000
memory_limit256M256M
open_basedirno valueno value
output_buffering1M1M
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size250M250M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i/usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision1717
short_open_tagOffOff
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize250M250M
upload_tmp_dir/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/private/php-tmp/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/private/php-tmp
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions-1-1
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.29.0
Age 3
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate Yes
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP No
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version NSS/3.21 Basic ECC
ZLib Version 1.2.7
libSSH Version libssh2/1.4.3

date

date/time support enabled
timelib version 2016.02
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone UTC
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/AmsterdamEurope/Amsterdam

dba

DBA support enabled
libdb header version Berkeley DB 5.3.21: (May 11, 2012)
libdb library version Berkeley DB 5.3.21: (May 11, 2012)
Supported handlers cdb cdb_make db4 inifile flatfile tcadb
DirectiveLocal ValueMaster Value
dba.default_handlerflatfileflatfile

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.1
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 7.0.27
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 522

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 28fcca4bfda9c9907588a64d245b49cb398249d8 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD headers Version 2.2.5
GD library Version 2.2.4
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.4.11
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.5.13
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning00

gettext

GetText Support enabled

gmp

gmp support enabled
GMP version 6.0.0

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.17
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

imap

IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

intl

Internationalization supportenabled
version 1.1.0
ICU version 50.1.2
ICU Data version 50.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled
json version 1.4.0

ldap

LDAP Support enabled
RCS Version $Id: cec20da3ccaa477662b8667bef021291fb5bf6f4 $
Total Links 0/unlimited
API Version 3001
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20444
SASL Support Enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
ldap.max_linksUnlimitedUnlimited

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.1
libXML Loaded Version 20901
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.6
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 1
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 11948043
bytes_received 454022960
packets_sent 104298
packets_received 2622119
protocol_overhead_in 10488476
protocol_overhead_out 417192
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 444420
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 266824
bytes_received_prepare_response_packet 29804527
bytes_received_change_user_packet 423200374
packets_sent_command 51628
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 49380
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 50587
packets_received_prepare_response 346641
packets_received_change_user 2173948
result_set_queries 49380
non_result_set_queries 1207
no_index_used 2266
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 49380
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 2124568
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 2124568
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 2124568
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 165
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 2124568
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 521
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 521
active_connections 18446744073709551097
active_persistent_connections 18446744073709551097
explicit_close 520
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 49379
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estndup_count 0
mem_strdup_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 19413
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 320
proto_text_fetched_int 32011
proto_text_fetched_bigint 2025751
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 127257
proto_text_fetched_timestamp 0
proto_text_fetched_string 3569189
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 3486147
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 520
com_init_db 521
com_query 50587
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 401264883
bytes_received_real_data_ps 0

odbc

ODBC Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library unixODBC
ODBCVER 0x0380
ODBC_INCLUDE -I/usr/include
ODBC_LFLAGS -L/usr/lib64
ODBC_LIBS -lodbc
DirectiveLocal ValueMaster Value
odbc.allow_persistentOnOn
odbc.check_persistentOnOn
odbc.default_cursortypeStatic cursorStatic cursor
odbc.default_dbno valueno value
odbc.default_pwno valueno value
odbc.default_userno valueno value
odbc.defaultbinmodereturn as isreturn as is
odbc.defaultlrlreturn up to 4096 bytesreturn up to 4096 bytes
odbc.max_linksUnlimitedUnlimited
odbc.max_persistentUnlimitedUnlimited

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.32 2012-11-30
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit00
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql, odbc, pgsql, sqlite

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock

PDO_ODBC

PDO Driver for ODBC (unixODBC)enabled
ODBC Connection Pooling Enabled, strict matching

pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQLenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.2.21
Module version 7.0.27
Revision $Id: cffaf82eabbf77d05dd06589b673fe0e69bc87ab $

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.7.17

pgsql

PostgreSQL Supportenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.2.21
PostgreSQL(libpq) PostgreSQL 9.2.21 on x86_64-redhat-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16), 64-bit
Multibyte character support enabled
SSL support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
pgsql.allow_persistentOnOn
pgsql.auto_reset_persistentOffOff
pgsql.ignore_noticeOffOff
pgsql.log_noticeOffOff
pgsql.max_linksUnlimitedUnlimited
pgsql.max_persistentUnlimitedUnlimited

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 9d91fd26ae99260111b934cc25174387d4bd7059 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: b691ca925e7a085e6929579c4eba8fed0732e0ef $

pspell

PSpell Support enabled

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: e5303663dcb329e17818853ff223e5ee01481f2c $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOffOff
session.cookie_lifetime00
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.entropy_file/dev/urandom/dev/urandom
session.entropy_length3232
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime14401440
session.gc_probability11
session.hash_bits_per_character55
session.hash_function00
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/private/php-sessions/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/private/php-sessions
session.serialize_handlerphpphp
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: 0637e06af859ca1d0dea9c2f1530e51b98f1970e $
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 7.0.27
SQLite Library 3.7.17
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Id: dfb999763f95bfe9609fae60b4e07a492888ec7c $

sysvsem

Version 7.0.27

sysvshm

Version 7.0.27

tidy

Tidy supportenabled
libTidy Release 2017/03/01
Extension Version 7.0.27 ($Id: 4e307eec06aa0ac776a415ba4d74290bfd9e0c73 $)
DirectiveLocal ValueMaster Value
tidy.clean_outputno valueno value
tidy.default_configno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.1

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 7.0.27
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.28
libxslt compiled against libxml Version 2.9.1
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.28

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 93886109
Cache misses 123396738
Used memory 134205168
Free memory 4488
Wasted memory 8072
Interned Strings Used memory 7150688
Interned Strings Free memory 1237920
Cached scripts 3786
Cached keys 5489
Max keys 7963
OOM restarts 1
Hash keys restarts 0
Manual restarts 2
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filename/etc/opt/remi/php70/php.d/opcache*.blacklist/etc/opt/remi/php70/php.d/opcache*.blacklist
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.fast_shutdown00
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOnOn
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer88
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files40004000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption128128
opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.15.2
Libzip headers version 1.3.2
Libzip library version 1.3.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.7
Linked Version 1.2.7
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

Environment

VariableValue
USER adresults.nl
HOME /var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl

PHP Variables

VariableValue
$_COOKIE['_icl_current_language']nl
$_COOKIE['cookie_tool_auto']go
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']Apache
$_SERVER['REQUEST_URI']/tools/video-rich-snippets-generator/
$_SERVER['USER']adresults.nl
$_SERVER['HOME']/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl
$_SERVER['SCRIPT_NAME']/index.php
$_SERVER['QUERY_STRING']no value
$_SERVER['REQUEST_METHOD']GET
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']HTTP/1.0
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']CGI/1.1
$_SERVER['REDIRECT_URL']/tools/video-rich-snippets-generator/
$_SERVER['REMOTE_PORT']33906
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/site/docroot/index.php
$_SERVER['SERVER_ADMIN'][no address given]
$_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT']/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/site/docroot
$_SERVER['CONTEXT_PREFIX']no value
$_SERVER['REQUEST_SCHEME']http
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/var/www/vhosts/TB32-002/adresults.nl/site/docroot
$_SERVER['REMOTE_ADDR']54.167.75.28
$_SERVER['SERVER_PORT']80
$_SERVER['SERVER_ADDR']127.0.0.1
$_SERVER['SERVER_NAME']adresults.nl
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']no value
$_SERVER['PATH']/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
$_SERVER['HTTP_X_VARNISH']117217796
$_SERVER['HTTP_X_KEEP_COOKIE']YES
$_SERVER['HTTP_IF_MODIFIED_SINCE']Thu, 23 Nov 2017 21:59:27 GMT
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']x-gzip, gzip, deflate
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTOCOL']https
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']https
$_SERVER['HTTP_X_REAL_IP']54.167.75.28
$_SERVER['HTTP_HOST']adresults.nl
$_SERVER['proxy-nokeepalive']1
$_SERVER['SCRIPT_URI']http://adresults.nl/tools/video-rich-snippets-generator/
$_SERVER['SCRIPT_URL']/tools/video-rich-snippets-generator/
$_SERVER['HTTPS']on
$_SERVER['REDIRECT_STATUS']200
$_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URI']http://adresults.nl/tools/video-rich-snippets-generator/
$_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URL']/tools/video-rich-snippets-generator/
$_SERVER['REDIRECT_HTTPS']on
$_SERVER['FCGI_ROLE']RESPONDER
$_SERVER['PHP_SELF']/index.php
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']1519026230.1337
$_SERVER['REQUEST_TIME']1519026230

PHP Credits

PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski
Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger
PHP Authors
ContributionAuthors
Zend Scripting Language Engine Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov, Xinchen Hui, Nikita Popov
Extension Module API Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen
Windows Support Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye, Anatol Belski, Kalle Sommer Nielsen
Server API (SAPI) Abstraction Layer Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner
Consistent 64 bit support Anthony Ferrara, Anatol Belski
SAPI Modules
ContributionAuthors
Apache 2.0 Handler Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
CGI / FastCGI Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Embed Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
litespeed George Wang
phpdbg Felipe Pena, Joe Watkins, Bob Weinand
Module Authors
ModuleAuthors
BC Math Andi Gutmans
Bzip2 Sterling Hughes
Calendar Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net Wez Furlong
ctype Hartmut Holzgraefe
cURL Sterling Hughes
Date/Time Support Derick Rethans
DBA Sascha Schumann, Marcus Boerger
DB-LIB (MS SQL, Sybase) Wez Furlong, Frank M. Kromann
DOM Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
EXIF Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
fileinfo Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans, Anatol Belski
Firebird driver for PDO Ard Biesheuvel
FTP Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText Alex Plotnick
GNU GMP support Stanislav Malyshev
Iconv Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
InterBase Jouni Ahto, Andrew Avdeev, Ard Biesheuvel
Internationalization Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON Jakub Zelenka, Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
mcrypt Sascha Schumann, Derick Rethans
Multibyte String Functions Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQLi Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8 Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO Wez Furlong
ODBC Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
Opcache Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Dmitry Stogov, Xinchen Hui
OpenSSL Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO Wez Furlong
pcntl Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps Andrei Zmievski
PHP Archive Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell Vlad Krupin
Readline Thies C. Arntzen
Recode Kristian Koehntopp
Reflection Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
SPL Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite3 Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
SQLite 3.x driver for PDO Wez Furlong
System V Message based IPC Wez Furlong
System V Semaphores Tom May
System V Shared Memory Christian Cartus
tidy John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
WDDX Andrei Zmievski
XMLReader Rob Richards
xmlrpc Dan Libby
XML Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLWriter Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL Christian Stocker, Rob Richards
Zip Pierre-Alain Joye, Remi Collet
Zlib Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner
PHP Documentation
Authors Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Philip Olson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana, Adam Harvey
Editor Peter Cowburn
User Note Maintainers Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Jani Taskinen, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure Daniel P. Brown
Windows Infrastructure Alex Schoenmaker

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.