Handleiding: installatie cookie script (stap 1)

Pages

Handleiding: installatie cookie script (stap 1)

In vier stappen zal uitgelegd worden hoe u het cookie script volledig werkend krijgt op uw eigen website. Uiteraard dient u eerst het script te downloaden op de cookie script downloadpagina, voordat u daadwerkelijk met de installatie kunt beginnen. Het cookie script is alleen in de scripttaal PHP verkrijgbaar, maar u kunt deze zelf ombouwen naar een andere scripttaal.

Let op: indien de spider van Google langs komt, is het Google Analytics script niet zichtbaar na implementatie, deze wordt immers pas geladen nadat cookies geaccepteerd worden. Mocht u bijvoorbeeld voor Google Analytics gebruiken als verificatiemethode voor de Google Webmaster Tools of voor Google Shopping, dan dient u een andere verificatiemethode toe te passen (om te voorkomen dat uw verificatie afgekeurd wordt).

Stap één bevat de installatie: in deze stap wordt uitgelegd waar u de bestanden moet uploaden naar uw server.

1.1 Map uploaden

  • Upload de gehele map cookie_tool uit het zip bestand dat u per e-mail heeft ontvangen naar de hoofdmap (root) van uw website.
  • Deze map mag ook geupload worden naar een andere locatie, let er dan op dat u in stap 3 van deze handleiding de verwijzingen naar deze map dient aan te passen.

1.2 Logbestanden

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat per 1 januari 2013 de bewijslast bij de eigenaar van de website ligt. Indien u de acceptatie van cookies van bepaalde gebruikers dient te bewijzen, is het belangrijk dat de acceptatie van bezoekers op uw website wordt bijgehouden in een logbestand. Het cookie script slaat automatisch logbestanden op. In deze logbestanden wordt het IP adres, de datum en tijd van acceptatie van de cookies, een unieke timestamp en welk level de bezoeker heeft geaccepteerd opgeslagen.
Het script slaat de gegevens op de volgende manier op:

  • De gegevens worden opgeslagen in een tekstbestand. Dit tekstbestand bevat de volgende naam: 2012-12-05_14.22.48.txt. De bestandsnaam bevat de datum en tijd waarop het bestand is aangemaakt.
  • Indien dit tekstbestand het maximale aantal logregels bevat (het maximale aantal regels kunt u aangegeven in het configuratiebestand, zie stap 2 van deze handleiding), wordt er een nieuw tekstbestand gestart met opnieuw de aanmaakdatum en tijd als bestandsnaam.
  • In het bestand current.txt slaat het script op in welk tekstbestand de gegevens op dit moment worden opgeslagen.

Op die manier worden de tekstbestanden niet enorm groot en wordt het opslaan niet vertraagd.

1.3 Instructies

  • Maak de map logs beschrijfbaar door deze map de permissie 777 te geven. In uw FTP client kunt u dit vaak doen door rechtermuisknop te klikken op de map en vervolgens op Bestandsrechten te klikken.
  • Mocht u niet weten hoe u via uw FTP client de map beschrijfbaar moet maken, raadpleeg dan de documentatie van het betreffende programma.
  • Vervolgens maakt u het bestand current.txt in de map logs ook beschrijfbaar met de permissie 777.
  • U ziet ook in de map logs ook het bestand .htaccess. Dit zorgt ervoor dat er geen buitenstaander in deze map kan komen of een bestand erin kan openen. Mocht htaccess niet op uw server werken, zorg er dan voor dat u de map op een andere manier beveiligt. Raadpleeg hiervoor uw hosting provider.

Ga naar stap 2: cookie script configuratie

Wilt u een afspraak maken?