EnglishWerken bij AdResults

De breadcrumb checker checkt per pagina de bread crumbs die getoond worden. Bread crumbs kunnen op meerdere manieren geimplementeerd worden (met en zonder rich snippets, met rich snippets middels microdata, JSON-LD, etc.). Deze tool probeert op zoveel mogelijk manieren de bread crumbs te achterhalen en daarna te tonen. De bread crumbs zijn erg belangrijk qua interne linkstructuur binnen SEO. Voor gebruikers wordt een bread crumb soms op een sessie gebaseerd, deze tool checkt zonder sessie (dus op dezelfde wijze als Google). Op die manier is snel inzichtelijk of de interne linkstructuur via de breadcrumbs juist is ingesteld.